Sơ đồ thiết kế mặt bằng các căn hộ của chung cư hh1b linh đàm

Sơ đồ thiết kế mặt bằng các căn hộ của chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế kiot chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế tầng 2 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế tầng 6-40 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế tầng 3 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế tầng penthouse chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 2 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 4 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 6 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 8 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 10 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 12 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 14 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 16 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 18 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 20 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 22 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 24 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 26 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 28 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 30 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 32 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 34 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 36 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 38 chung cư hh1b linh đàm
Mặt bằng thiết kế căn hộ số 40 chung cư hh1b linh đàm

Đăng nhận xét Blogger

 
Top