Bắt đầu từ ngày 1/7 thi hành các điều luật mới về nhà ở và kinh doanh bất động sản

Trong đợt này, cùng với việc tiếp nhận các điều luật về Nhà ở 2014 thì sắp tới Nhà nước sẽ đưa ra nhiều chính sách, cơ chế mới giúp thúc đẩy sự phát triển Nhà ở đô thị và kinh doanh bất động sản.

Tăng trưởng mạnh mẽ các giao dịch bất động sản nửa đầu năm 2015

Thị trường bất động sản Hà Nội nóng với tiền chênh và giá ngày càng tăng

* Chung cư HH2 Linh Đàm

Chính sách phát triển nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp


Định hướng của Chính phủ là luôn đẩy mạnh thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong các chủ chính sách về nhà ở.

Cụ thể, Luật sắp tới xoay quanh các đối tượng có thu nhập trung bình đến thấp, gặp trở ngại về kinh tế như: người có công lao với đất nước, người có thu nhập khó khăn, công nhân, ....Trong đó, nhấn mạnh, đề cao tham gia phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội cho các cá nhân, hộ gia đình, các công nhân tại các khu công nghiệp có nhu cầu về thuê nhà ở, ...

Luật quy định theo hướng thu hẹp đối tượng được nhà công vụ; quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ, trường hợp khi hết tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ thì phải trả lại nhà công vụ, nếu không trả lại sẽ bị cưỡng chế thu hồi.

Bắt đầu từ ngày 1/7 thi hành các điều luật mới về nhà ở và kinh doanh bất động sảnĐiều luật giúp định hướng phát triển thị trường bất động sản bền vững


Điều luật kinh doanh bất động sản sắp tới có nhấn mạnh tới các chính sách điều luật về đầu tư xây dựng dự án bds để kinh doanh phải đúng với thể chế, quy hoạch trong sử dụng đất đai, ngoài ra còn phải được các cơ quan Nhà nước thẩm định cho phép.

Và điều đặc biệt là các cá nhân tổ chức ở nước ngoài như Việt Kiều, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài cũng có thể tham gia kinh doanh bất động sản. Bảo vệ các khách hàng khi mua hay thuê bất động sản trong thời gian tới.

Luật quy định: Chủ đầu tư dự án chỉ được thu tiền của khách hàng lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng (trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng).

Khi bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì không được thu quá 95% giá trị hợp đồng...

Đăng nhận xét Blogger

 
Top